U ova dva kampa se, prema operativnim podacima, nalazi još oko 100 osoba, žena i djece. Uprkos spremnosti i opredijeljenosti Ministarstva sigurnosti BiH da nastavi sa procesom povratka započetog u decembru prošle godine, zbog pandemije COVID-19, povratak ovih osoba je prolongiran dok se ne steknu povoljni uslovi.

Cikotić je naglasio da Ministarstvo sigurnosti BiH u ovoj oblasti sarađuje sa partnerskim zemljama i međunarodnim organizacijama koje su iskazale spremnost da pruže pomoć i podršku institucijama BiH.

Ministarstvo sigurnosti BiH, kao nosilac aktivnosti, provelo je proces prihvata, zbrinjavanja i resocijalizacije prve grupe bh. državljana, šest žena i 12 djece, u decembru 2019. godine. U toj grupi vraćeno je i sedam muškaraca, koji su kao učesnici na stranim ratištima, predati u nadležnost pravosudnih institucija BiH. 

Sačinjen je i cjelovit pregled stanja i statusa građana BiH u regiji Iraka i Sirije, kao i aktivnosti koje trebaju biti preduzete u cilju sistemskog rješavanja problema povratnika, njihovog prihvata i reintegracije.

U tu svrhu uspostavljena je Radna grupa za koordiniranje procesa povratka državljana BiH iz zona sukoba, u kojoj učestvuju predstavnici nadležnih ministarstva, pravosudnih i policijskih agencija sa svih nivoa vlasti kao i socijalne, zdravstvene i obrazovne institucije, zaključeno je iz Ministarstva sigurnosti BiH.