Predsjedavajuća Interresorne radne grupe Alma Čolo (SDA) je kazala Feni da su do sada imali desetak sjednica, da su posljednju završili u julu i da je bilo dogovoreno da nastave rad u septembru.

Dodala je da je u međuvremenu došlo do blokade, odnosno do neučestvovanja zastupnika iz Republike Srpske u radu Parlamenta BiH, a time i u radu Interresorne radne grupe.

- Pokušala sam da kontaktiram rukovodstvo Interresorne radne grupe, Sredoja Novića (SNSD) i Barišu Čolaka (HDZBiH). Kolega Čolak je voljan da nastavimo rad. Kolega Nović mi je rekao da on ne može sada, da je zauzet, da će mi se javiti. Pokušala sam dva ili tri puta da ga zovem, nije mi se javio - kazala je Čolo.

Napomenula je da, po Poslovniku, oni zajednički sazivaju sjednice, te da ona ne može to uraditi sama, bez njih dvojice.

Prema njenim riječima, ovo neučestvovanje u radu Parlamenta BiH se odrazilo i na Interresornu radnu grupu.

- Došli smo do poglavlja koje se odnosi na izbor Predsjedništva BiH. Do sada smo išli redom, član po član Izbornog zakona BiH, i u skladu s preporukama OSCE-a, ODIHR-a, Venecijanske komisije, preporukama organizacije "Pod lupom", Transparency Internationala, razmatrali eventualne izmjene pojedinih članova. Sada smo na Predsjedništvu BiH, na najdelikatnijim odredbama koje zahtijevaju odgovarajuću promjenu u pogledu usklađivanja s presudama Suda iz Strazbura, ali i zahtjevi HDZ-a su tu istaknuti. Oni su podnijeli svoje amandmane na izmjene Izbornog zakona, izmjene Ustava, tako da čekamo narednu sjednicu pa da raspravljamo o svim tim pitanjima - kazala je Čolo.

Dodala je kako misli da, dok se zastupnici iz RS-a ne vrate u Parlament, neće se vratiti ni u Interresornu radnu grupu.

- Naravno da će ovo dovesti do kašnjenja u našem radu. Ukoliko bude političke volje, mi bismo trebali što prije zakazati sjednicu, što prije nastaviti s radom i intenzivirati ga, kako bismo u ovoj godini završili posao koji je pred nama - smatra Čolo.

Napomenula je da je nedavno i Centralna izborna komisija (CIK) BiH dostavila svoju oficijelnu verziju prijedloga izmjena i dopuna Izbornog zakona BiH.

Kaže da su oni tu svoju verziju slali na ocjenu Venecijanskoj komisiji i OSCE-u, dobili su pozitivno mišljenje i dostavili su je svim klubovima u Parlamentu BiH i Interresornoj radnoj grupu.

Čolo navodi da i te izmjene trebaju svakako da budu na dnevnom redu.

- Mislim da se radi o veoma kvalitetnim izmjenama Izbornog zakona BiH, koje je pripremio CIKBiH i da i one trebaju da budu na stolu - zaključila je Čolo.