Učesnici razgovora najprije su saslušali uvodno izlaganje komesarke Mijatović, nakon čega su članovi Delegacije PSBiH iznijeli svoje stavove u vezi sa pitanjem tranzicione pravde u BiH.

Naglašavajući neprihvatljivost prakse poricanja genocida i veličanja ratnih zločina, te ignorisanja pravosnažnih presuda Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i nacionalnih sudova, poslanica Alma Čolo potcrtala je potrebu za usvajanjem zakona na državnom nivou koji će u BiH zabraniti poricanje genocida, u skladu sa načelima međunarodnog prava i demokratskim vrijednostima.

Ističući potrebu za usvajanjem državne strategije za tranzicijsku pravdu, Čolo se osvrnula i na nedavno usvojenu Revidiranu strategiju za procesuiranje ratnih zločina, koja, kako je rekla, za cilj ima ubrzanje rješavanja velikog broja zaostalih predmeta ratnih zločina kako bi svi ti predmeti bili završeni do 2023.

U svom obraćanju delegat Mladen Bosić skrenuo je pažnju na to da i dalje postoje politike kojima ne odgovara pomirenje u BiH, te upozorio da u BiH ne postoji saglasnost čak ni oko broja žrtava u prethodnom ratu.

Istakao je da hrabri pokušaji pojedinih političara da doprinesu pomirenju propadaju, te s tim u vezi pomenuo dolazak tadašnjeg predsjednika Vlade Srbije Aleksandra Vučića na komemoraciju u Srebrenicu, gdje je, kako je naveo, doživio organizirani napad, čiji organizatori nikad nisu kažnjeni.

Bosić je istakao da postoji veliko nepovjerenje građana BiH u pravosudni sistem koji je, kako je naveo, korumpiran.

Prema njegovim riječima, uočljivo je da postoji velika disproporcija u broju optuženih za ratne zločine iz srpskog naroda u odnosu na druga dva, imajući u vidu broj žrtava u proteklom ratu, što, upozorio je, ne doprinosi osjećaju pravičnosti u procesu suđenja i kažnjavanja optuženih za ratne zločine u BiH.

U svom izlaganju delegatkinja Marina Pendeš izrazila je neslaganje s dijelom izlaganja komesarke Mijatović u vezi sa segregacijom u obrazovanju.

Pendeš je upozorila na to da je obrazovanje, prema ustavnoj strukturi države, u direktnoj nadležnosti kantona, te dodala da roditelji imaju mogućnost izbora po kojem nastavnom planu i programu žele da im se djeca obrazuju.

Naglasila je da se nastava na hrvatskom jeziku u Sarajevskom kantonu može pohađati samo u Katoličkom školskom centru.

Na kraju svog obraćanja, Pendeš je podsjetila i na obavezu implementacije kako presuda Evropskog suda za ljudska prava tako i presuda Ustavnog suda BiH o legitimnom predstavljanju konstitutivnih naroda na svim administrativno-političkim nivoima.

Osim članova Delegacije PSBiH i komesarke Mijatović, u raspravi o ovoj temi učestvovali su i izvjestioci Vijeća Evrope za Bosnu i Hercegovinu Tiny Kox iz Holandije i Zsolt Nemeth iz Mađarske, saopćeno je iz PSBiH.