Čović je najavio sadržajniju komunikaciju sa svim privrednicima u ovom kantonu kako bi se stvorio ambijent da sa viših nivoa vlasti zvaničnici znaju kakvo je stanje u općinama u ovom kantonu, kako bi sredstva, koja se trebaju povući s nivoa BiH i FBiH prema gradovima ili općinama bila raspoređena na pravičan način.

- Napravit ćemo s predstavnicima privrede iz ovog kantona iduće sedmice sastanak zajedno s ljudima koji će te mjere provoditi na višim nivoima vlasti. Radi se o ogromnim sredstvima i mi očekujemo da će na nivou Federacije doći do određenog zaduženja kako bi se ispratilo sve ono što je potrebno privredi. Kroz prvih 300 miliona eura koje bi trebalo doći od strane MMF-a, insistirat ćemo da potpisnici tog aranžmana uz dva entiteta uvijek spominju i 10 naših kantona, čime bismo osigurali da nema političkog nadmudrivanja u raspodjeli. Želimo osigurati moratorij za ovu i narednu godinu - izjavio je Čović.

Čović je kazao i da je komunikacija sa ostalim političkim akterima danas mnogo bolja nego prije nekih mjesec dana.

- Neke stvari koje se ne bi dogovorili nikada – zadnjih mjesec dana se i nekako dogovori. Dogovaramo se, ide još teško, ali povjerenje je na višem nivou nego zadnjih mjeseci. Nije možda svako zlo samo za zlo. Možda iz ove krize proistekne mnogo veće povjerenje i upućenost jednih na druge. Ovdje niko nikoga ne može prevariti, samo možemo potonuti zajedno - izjavio je Čović, te dodao da "korona posluži za mudrije djelovanje u politici".

Rekao je i da "svi oni koji su se danas zbili oko jedne političke partije, bez obzira na to koja je to politika, moraju čuti glas onog drugog, jer nadležnosti u BiH su ustavne nadležnosti i one se ne smiju suspendirati".

- Parlament mora raditi u punom kapacitetu, do kraja transparentno, kao i svi ostali nivoi vlasti. Nema mogućnosti da se suspendira zakonodavna vlast. I u roku do 24 sata donijeti šta treba. Svi nivou trebaju raditi da se pravodobno donose odluke - poručio je.

Govoreći o oktobarskim izborima, Čović je rekao da prema njegovom mišljenju neće imati smisla organizovati ih ako kriza uzrokovana koronavirusom potraje još nekoliko mjeseci.