Ambasador BiH u Australiji Mirza Hajrić organizira u nedjelju, 25. novembra, prijem u Canberri povodom Dana državnosti BiH, što se, sudeći prema dopisu kojeg je potpisao, nije svidjelo ministru vanjskih poslova BiH Igoru Crnadku.

Ministarstvo vanjskih poslova BiH upozorilo je Hajrića da ovim postupkom "krši osnovna ustavna i zakonska načela" te da "nanosi sramotu institucijama BiH jer proizvoljno obilježavanje neusaglašenih datuma na međunarodnoj sceni izaziva zbunjenost i nelagodu".

U dopisu, kojeg potpisuje Crnadak, konstatira se da trošenje novca poreskih obveznika na organizaciju obilježavanja Dana državnosti BiH "izaziva gubljenje povjerenja između naroda koji žive u BiH" te da takva aktivnost ne može biti podržana i da Ambasada BiH u Australiji nema saglasnost Ministarstva vanjskih poslova.

Sudeći prema navedenom dopisu, Crnadak se, tek po isteku mandata obilježenog stotinama službenih putovanja upitne svrhe, prisjetio potrebe racionalizacije trošenja novca budžetskih korisnika, a tu je praksu odlučio započeti baš ukazivanjem na (ne)postojanje potrebe trošenja sredstava na obilježavanje Dana državnosti BiH.