- Sud je otpremio drugostepenu presudu kojom su kao neosnovane odbijene žalbe Tužilaštva, optuženog Ibre Ćufurovića, kao i njegovog branioca, te je potvrđena presuda - navedeno je iz Suda Bosne i Hercegovine.

Prvostepenom presudom iz decembra 2019. Ćufurović je osuđen na četiri godine zatvora nakon što je priznao da je 21. aprila 2014. napustio BiH i otputovao u Tursku odakle je ilegalno prešao granicu sa Sirijom u namjeri da se bori na strani takozvane "Islamske države" organizovane na teritoriju Sirije i Iraka.

Prema navodima Tužilaštva, Ćufurović je pod imenom Abu Kasim Albosni učestvovao u terorističkim aktivnostima, pružao pomoć i borio se na strani snaga ISIL-a u Siriji, u jedinici "Bejt Komandos", koja je kasnije promijenila ime u "El Aksa".

Ćufurović je u aprilu 2019. deportovan iz Sirije, a Tužilaštvo je optužnicu protiv njega podiglo u julu iste godine, dok je on ranije priznao da je 2014. i 2015. godine ratovao u Siriji, da je bio na stražama i u jedinicama kao i da je kao civil uhvaćen sa porodicom na granici sa Turskom 2016. godine.

Tužilaštvo je u žalbi zatražilo da se Ćufuroviću izrekne kazna u dužem trajanju uz obrazloženje da se radi o "prvom bosanskohercegovačkom državljaninu koji je do kraja bio na ratištu u Siriji i aktivno djelovao u snagama ISIL-a".

Odbrana Ćufurovića je zatražila da se preinači prvostepena presuda, te da se izrekne kazna zatvora u kraćem trajanju, dok je sam optuženi predložio da mu se u izrečenu kaznu uračuna i vrijeme provedeno u vojnom zatvoru u Siriji.

Apelaciono vijeće je odbilo žalbe stranaka u postupku, te Ćufuroviću potvrdilo kaznu od četiri godine zatvora.