Izmjenama i dopunama Uredbe o obimu, uvjetima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica Kantona Sarajevo na medicinska sredstva, koje je Vlada KS donijela 17. novembra, omogućeno je izdavanje većeg broja besplatnih trakica za mjerenje šećera u krvi oboljelima od dijabetes mellitusa.

Naime, prema dosadašnjoj praksi, umjesto jedne trakice, oboljelima od dijabetes mellitusa, u dobi iznad 18 godina koji primaju inzulin, ubuduće će biti izdavane po četiri trakice za mjerenje šećera u krvi dnevno ili 200 trakica za 50 dana, odnosno trudnicama, te učenicima i studentima od 18 do 26 godina starosti, na intenziviranoj inzulinskoj terapiji, ostvarivat će pravo na 150 trakica za 50 dana.