- Preko Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona dobili smo zahtjev Federalne uprave civilne zaštite da se izjasnimo o našim potrebama. Na osnovu broja stanovnika zatražili smo 25 respiratora. Ne znamo tačno o kakvom se kvalitetu uređaja radi, ali se oni sigurno mogu koristiti kao kiseonička podrška za pacijente - kaže Jusufović.

On pojašnjava da procedura nalaže se prilikom nabavke svakog novog uređaja mora konsultirati ovlaštena agencija, koja ispita aparat, pojasni za šta se može koristiti i ukoliko je potrebno obuči kadar koji će ga koristiti.

Na UKC-u Tuzla u posljednjih nekoliko dana u COVID bolnici liječi se istovremeno više od 50 pacijenata, a zbog povećanog priliva oboljelih bilo je nužno proširiti kapacitete što je u nekoliko navrata urađeno.

- Kapacitet COVID bolnice u sklopu Klinike za zarazne bolesti sada je 110 kreveta i to je maksimum za tu zgradu. Mi imamo mogućnost da, ukolki bude potrebe, proširimo kapacitete Respiratornog centra pri Klinici za plućne bolesti. Tu trenutno imamo na raspolaganju 33 kreveta i oni su namijenjeni onim najtežim pacijentima, a trenutno su tri pacijenta priključena na respiratore - kaže dr. Jusufović.

Zbog povećanog obima posla u COVID bolnici Uprava UKC-a odlučila je da dio ljekara i medicinskog osoblja s drugih klinika prebaci kao ispomoć.

- Sada smo u COVID bolnicu prebacili kolege s internističkih medicinskih disciplina i to 11 specijalista, 15 medicinskih sestara i pet i šest specijalizanata. Oni će tamo raditi po potrebi, a o tome odlučuje koordinatorica dr. Dilista Piljić. Morali smo pomoći kolegama koji već duže vrijeme rade u COVID bolnici jer to je veoma zahtjevan posao, posebno kada su više temperature - naveo je Jusufović.