Nastavu su počeli pohađati u "Prvoj osnovnoj školi" Ilidža i Osnovnoj školi "9. maj" u Pazariću.

Nakon završetka pripremne nastave, u skladu sa procjenom školskih službi, ova djeca će biti uključena u razrednu ili predmetnu nastavu.

- Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo poduzelo je niz aktivnosti kako bi djeca/učenici migranti pohađali osnovne škole Kantona Sarajevo. Također je osiguralo uvjete da sva djece koja borave na području Kantona Sarajevo imaju mogućnost i pristup obrazovanju, uvažavajući najbolji interes svakog djeteta - saopćeno je iz Press službe Kantona Sarajevo.

Ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo Naida Hota-Muminović pozdravila je ovu, ali i svu drugu djecu i poželjela im dobrodošlicu u škole Kantona Sarajevo.

- Sva djeca imaju jednaka prava i među njima nema i ne smije biti diskriminacije - rekla je Hota-Muminović.

Dodala je i kako uključivanje djece izbjeglica i migranata u obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini doprinosi prevazilaženju trauma i osigurava poštivanje njihovih osnovnih prava.

Aktivnosti uključivanja djece migranata u obrazovni sistem Kantona Sarajevo realiziraju se uz podršku UNICEF-a i World Vision-a.

Prevoz od izbjegličkog kampa do škole i užine ovim učenicima za vrijeme nastave osigurat će Internacionalna organizacija za migracije. Pri realizaciji ovih aktivnosti podršku je pružila i Služba za poslove sa strancima Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine.

- Na zahtjev Ministarstva za odgoj i obrazovanje dvije pomenute škole su formirale stručne timove podrške za uključivanje djece migranata u obrazovni sistem, zbog činjenice da je prioritet u radu sa djecom migranata i izbjeglica pružanje psihosocijalne podrške, učenje jezika, likovne, muzičke i tjelesne aktivnosti, kako bi se ovoj djeci/učenicima omogućio kvalitetan proces uključivanja i socijalizacije - navedeno je u saopćenju.