Sastanku su prisustvovali generalna direktorica Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu Sebija Izetbegović i direktor Opće bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš" Ismet Gavrankapetanović.

Ovom prilikom analizirani su bolnički kapaciteti u ovim ustanovama, te su direktori iznijeli podatke o broju kreveta, opreme i kadra koje imaju na raspolaganju. Iznijete su i potrebe za dodatnom opremom i kadrom, koje će u skladu sa planiranim novcem biti razmatrane na idućoj sjednici Vlade KS.

Dogovoreni su predstavnici – infektolozi, iz obje ove ustanove, koji će predvoditi trijažu u prijemno-trijažnom centru koji će biti formiran u Zavodu za zaštitu zdravlja studenata. Infektolozi sa KCUS-a i OB-a će u ovom centru predvoditi trijažu za Covid oboljele pacijente koji se upućuju na hospitalizaciju iz Covid ambulanti JU Dom zdravlja KS.

Ministar Vranić je s predstavnicima bolničkih ustanova dogovorio i dostavljanje potrebnog broj vakcina, kako bi se organizirala vakcinacija preostalih zdravstvenih radnika, jer bi se time uštedilo vrijeme koje je neophodno da provedu u brizi za pacijente.

Podsjećamo, ranije je održan sastanak i sa predstavnicima Zavoda za hitnu medicinsku pomoć i JU Domova zdravlja, gdje je također analizirano stanje u zdravstvenim ustanovama, te postignut operativni dogovor o koordinaciji primarne zdravstvene zaštite sa sekundarnom i tercijarnom u smislu zbrinjavanja Covid-pacijenata.

Zaključeno je da su zdravstvene ustanove Klinički centar Univerziteta u Sarajevu i Opća bolnica "Prim. dr. Abdulah Nakaš", kao i sve ostale zdravstvene ustanove u KS spremne za četvrti val, s tim da je upućen i apel građanima Kantona Sarajevo da shvate ozbiljnost situacije i u skladu sa njom poštuju sve higijensko-epidemiološke mjere koje su na snazi, saopćio je Press KS.