Članovi UO UIO razmatrali su danas Nacrt zakona o porezu na dodanu vrijednost (PDV) i zatraženo je od predlagača da pristigle primjedbe i sugestije uvrsti u tekst i dostavi za iduću sjednicu na izjašnjavanje. Na današnjoj sjednici nije usvojen prijedlog Odluke o privremenoj raspodjeli 100 miliona KM prihoda od cestarina za izgradnju autocesta i cesta jer nije bilo konsenzusa.

Na prijedlog Ministarstva finansija RS-a trebalo je biti raspoređeno 100 miliona prikupljenih sredstava koja su ostala na podračunu Jedinstvenog računa tako da Federaciji BiH pripada 59 posto ovog iznosa, Republici Srpskoj 39 posto, a Brčko Distriktu dva posto. 

S obzirom na to da već duže vrijeme ne postoji saglasnost među entitetskim vladama o ovoj raspodjeli, UO je danas usvojio zaključak da se formira radna grupa koja će uključiti sve aktere i ponuditi odluku o konačnoj raspodjeli prihoda od cestarine.

Prema podacima UIOBIH, na podračunu je do 19. 1. 2021. godine prikupljeno 125.893.575,85 KM. UO UIO danas je dao pozitivno mišljenje na izmjenu odluke o carinskoj tarifi kojom se oslobađa plaćanje carine na vakcinu protiv virusa COVID-19.

UO je danas usvojio Odluku o oslobađanju od plaćanja cestarine za dizel goriva za 2021. godinu kojom će biti obuhvaćeni rudnici, termoelektrane i željeznice u FBiH i RS-u. Na sjednici je razmatrana i Odluka o obilježavanju tečnih goriva kojom se postiže zaštita legalnih tokova na tržištu i osigurava bolja kvaliteta goriva. Nakon iznesenih primjedbi, UO je usvojio zaključak da se nakon korigiranja predloženog teksta odluka ponovno dostavi na izjašnjenje, saopćeno je iz UIOBiH.