Oni se terete da su u svojstvu medicinskih radnika od januara do kraja juna 2019. godine od pacijenata Opće bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš" u više navrata uzimali novac za zdravstvene usluge mimo redovne blagajničke procedure.

- Tačnije, optuženi su uz prethodni dogovor saopćavali pacijentima da su dužni izvršiti plaćanje obavezne participacije za obavljene medicinske usluge i da to mogu učiniti na blagajni bolnice ili ambulanti lično njima. Nakon što su pacijenti pristajali da izvrše plaćanje u ambulanti, u uvjerenju da plaćaju naknadu za obavljenu medicinsku uslugu, predavali su novac najčešće Eldini Handžić ili spuštali na sto u ambulanti u prisustvu Dragiše Đogovića, Emira Barakovića ili Harisa Pandže, pri čemu pacijentima nisu izdavane nikakve specifikacije ili potvrde o uplatama, a novac su prisvajali za sebe - saopćeno je iz Tužilaštva KS.

U optužnici je postupajuća tužiteljica predložila da se na glavnom pretresu saslušaju 44 svjedoka, vještak ekonomske struke, izvođenje 221 materijalnog dokaza, uključujući i izvođenje dokaza pribavljenih posebnim istražnim radnjama koje su provodili pripadnici MUP-a KS.