Isto se desilo i kada su pitanju prijedlog zakona o izvršavanju budžeta FBiH. Na ovaj način Dom naroda je ponovio odluke Zastupničkog doma sa zasjedanja održanog u ponedjeljak. Tako će delegati o Prijedlogu budžeta raspravljati kao o nacrtu.

Ovo usporavanje procedure najvažnijeg finansijskog akta ne bi trebalo da poremeti finansiranje osnovnih budžetskih obaveza jer je Zastupnički dom usvojio u ponedjeljak Prijedlog odluke o privremenom finansiranju FBiH za prva tri mjeseca 2022., a Dom naroda za danas najavio razmatranje iste odluke.

Ni budžet ni odluka o privremenom finansiranju ne mogu stupiti na snagu dok ih ne odobre oba doma.

Federalni ovogodišnji budžet je predložila Vlada FBiH u iznosu oko 5,5 milijardi KM, što je 53 miliona više od prošlogodišnjeg budžeta. Tražila je izjašnjavanje Parlamenta po hitnom postupku, ali to nije uvaženo.

U nedostatku budžeta, Vlada je predložila tromjesečnu odluku o privremenom finansiranju te za period januar-mart 2022. planirala 1.116.181.228 KM za finansiranje osnovnih obaveza prema budžetskim korisnicima.