Sa više od 40 minuta kašnjenja počela je sjednica Doma naroda Parlamenta FBiH u Sarajevu. Ovo je prva sjednica nakon ljetnje pauze koja je trajala gotovo tri mjeseca. Odmah je delegat Igor Stojanović iz reda Srba zatražio od rukovodstva Doma da se omogući  delegatima iz reda srpskog naroda da konstituišu Klub Srba, izaberu predsjednika i zamjenika. Nakon toga Tomislav Martinović, predsjedavajući Doma naroda, je dao polusatnu pauzu.

Dopredsjedavajući Doma naroda Aljoša Čampara je prije pauze pojasnio da delegatima iz reda srpskog naroda, niti Bošnjacima, Hrvatima, ne treba ničija dozvola da konstituišu klub.

- Poštenije je bilo da ste rekli kako vi ne možete postići dogovor da izaberet predsjednika i zamjenika kluba. Vama ne može niko ni zabraniti, niti dozvoliti, da to uradite -rekao je Čampara. 

Pred delegatima je predviđeno da se nađe dnevni red od nekih 18 tačaka, a među kojima je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima. Ovaj zakon će, ukoliko prođe na Domu naroda, strane državljane, koji su počinili prekršaje na teritoriji Federacije prisiliti na plaćanje novčane kazne i troškova postupka prije napuštanja BiH, a što su do sada izbjegavali. Prema podacima primjera radi, MUP-a USK, u prvih osam mjeseci ove godine radarima su utvrđeni prekršaji za 72.576 vozila, od čega ih je čak 37.311 sa stranim registarskim oznakama. U procentima, to je 51,41 posto od ukupnog broja evidentiranih prekršaja prekoračenja brzine.

Na dnevnom redu današnje sjednice Doma naroda predviđeni su i nacrti više zakona, i to o zaštiti zraka, o izmjenama i dopunama Zakona o vodama, o poticanju razvoja male privrede u Federaciji Bosne i Hercegovini, o podršci porodicama sa djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine,kao i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova.

Pred deelgatima bi trebalo da se nađe i Izvještaj o poslovanju Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, kao i Analitički izvještaj o radu Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2018. godinu.