To se predviđa prednacrtom zakona o jakim alkoholnim pićima prema kojem obavezu upisa u registar ima i onaj proizvođač koji jako alkoholno piće proizvodi za vlastite potrebe i to ako proizvedena količina prelazi 20 litara čistog alkoholnog pića tokom godine.

Proizvođač jakih alkoholnih pića da bi bio upisan u registar mora ispunjavati uslove u pogledu objekata, prostorija, opreme i uređaja, kao i u pogledu stručnog kadra. To se ne odnosi na proizvođače koji se bave proizvodnjom za vlastite potrebe.

Pero Buntić iz Ljubuškog već tri decenije bavi se proizvodnjom vina i rakije, a ističe da je svaka legalizacija dobra.

- To ne smeta ljudima koji rade legalno sa akcizom i markciom. Siguran sam da će se na ovaj način smanjiti crno tržište. Koliko se u BiH proizvodi rakije to niko ni približno ne zna. Bosna i i Hercegovina je rakijska zemlja. Svako peče rakiju bez obzira na boju, naciju i vjeru. Godišnje napravim 2.00 litara. Baza je loza, a onda se od nje prave travarice i likeri – kaže za Faktor Buntić.

Gradačac je širom regiona poznat po Sajmu šljive, ali i po dobroj i kvalitetnoj rakiji.

- Ako želimo biti dio EU onda moramo imati iste zakone. Vidjet ćemo kako će na kraju izgledati taj zakon. Nadam se da neće imati negativan efekat na male proizvođače. Godišnje proizvedem 600 – 700 litara. Uglavnom se radi o šljivi, krušci i lozi– kaže Zijad Bahić iz Gradačca koji se godinama bavi proizvodnjolm rakije i meda.