Usvajanjem ove Odluke stvoreni su uslovi da se na području Zeničko-dobojskog kantona, a na Koridoru Vc, grade priključci na autoput kao što je priključak u Nemili, priključak u Žepču, petlja za Tuzlu u Žepču i ostali priključci.

Za usvajanje ove odluke, 61 zastupnik glasao je "za".

- Zastupnici Stranke demokratske akcije u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH sa područja Zeničko-dobojskog kantona, Miralem Galijašević, Suad Kaknjo i Adisa Kokić-Hinović su uspjeli lobiranjem kod kolega zastupnika obezbijediti 61 glas za izglasavanje ove odluke - istakao je zastupnik Miralem Galijašević.