VEZANI TEKST - Zalihić: Predsjednica UO Hitne pomoći starija od 65 godina, je li to u skladu sa zakonom

Naime, Hadžiosmanović je dužnosti razriješena kako se navodi u odluci Vlade, na njen zahtjev, a nakon pritiska javnosti s obzirom na to da je na dan imenovanja Hadžiosmanović imala više od 65 godina što nije bilo u skladu sa konkursom. 

Kako je Faktor ranije pisao direktor sarajevske hitne pomoći Adem Zalihić prijavio je nadležnim kako nisu ispoštovani uvjeti za imenovanje predsjednice UO jer imenovana ima više od 65 godina što se, kako je naveo, kosi sa propisanim konkursom, odnosno uvjetom da kandidat za člana i predsjednika UO mora biti stariji od 18 godina, a ne stariji od 65 godina.

Zatražio je tada Zalihić od nadležnih da njegove navode ispitaju jer "navedeni upravni odbor poduzima i druge radnje suprotne Poslovniku o radu UO o čemu je također upozoren, kao smjena direktora".

Po prijavi postupao je i Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo što je i rezultiralo ovim rješenjem Vlade.