Istaknuo je da je Nacrt budžeta usvojen skoro u istom tekstu u kojem je stigao iz Vijeća ministara BiH, te je podsjetio da je ukupan Budžet oko 1,8 milijardi KM, od čega se 996 miliona odnosi na finansiranje institucija BiH, a oko 803 miliona na servisiranje međunarodnog duga BiH.

- Jedina promjena koja se dogodila je promjena koja se tiče kapitalnih izdataka Parlamentarne skupštine BiH. Mi smo slijedili logiku koju je imalo Vijeće ministara kod utvrđivanja Nacrta budžeta. Danas je predsjedavajući Vijeća ministara kazao, a to proizilazi iz samog teksta Budžeta, da je obustavljena nabavka bilo kakvih automobila za sve institucije u BiH, osim sigurnosne agencije, da su stavke koje se tiču ostalih troškova, reprezentacije, telefona i tako dalje, smanjene za 50 posto za sve institucije, osim sigurnosnih institucija – izjavio je Džaferović.

Istaknuo je da su i stavke koje se odnose na nabavku namještaja i materijala smanjene za 50 posto u svim institucijama, osim sigurnosnim agencijama.

- Vijeće ministara je planiralo da za ovu godinu uveća osnovicu za plaće, a nije došlo do uvećanja te osnovice – dodao je Džaferović.

Na ovaj način je, pojašnjava, ušteđen značajan iznos novca, te će stavka koja se odnosi na ekonomsku pomoć iznositi oko 42 miliona KM.

- Bit će to posebna sredstva na posebnoj budžetskoj stavci odakle će se pomagati ekonomiji BiH – poručio je Džaferović.

Kazao je da je Predsjedništvo danas umanjilo stavku koja se odnosila na kapitalne izdatke Parlamentarne skupštine BiH, gdje je najprije predviđeno uvećanje za 754.000 KM, ali je Predsjedništvo BiH danas brisalo tu stavku.

- Budžet će biti predložen Parlamentarnoj skupštini po hitnom postupku i on će tokom današnjeg dana biti dostavljen u Parlamentarnu skupštinu BiH – najavio je Džaferović.

Naglasio je da očekuje da Parlamentarna skupština ovaj rok usvoji po hitnom postupku u najkraćem mogućem roku.