Razgovarano je o borbi protiv pandemije koronavirusa i mjerama koje se poduzimaju kako bi se zaštitilo zdravlje ljudi i smanjile posljedice po ekonomiju. Zajednički je ocijenjeno da su mjere koje su institucije u Bosni i Hercegovini i Sloveniji poduzele bile ispravne i pravovremene.

Ambasadorica Bukinac je naglasila da se predstavnici Slovenije u institucijama Evropske unije snažno zalažu za podršku Bosni i Hercegovini, koju EU pruža u borbi protiv pandemije. Ambasadorica je informirala predsjedavajućeg Džaferovića da Vlada Slovenije samoinicijativno priprema i bilateralni paket podrške i pomoći Bosni i Hercegovini.

Predsjedavajući Džaferović naglasio je da su Bosna i Hercegovina i Slovenija istinski prijatelji, što se pokazuje i u ovakvim situacijama. Predsjedniku, Vladi i narodu Slovenije poželio je da što prije i sa što manje posljedica prevaziđu krizu izazvanu pandemijom, saopćilo je Predsjedništvo BiH.