Razgovarano je o aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini i regionu Zapadnog Balkana, u kontekstu sigurnosnog stanja u Evropi nakon ruske invazije na Ukrajinu. Posebna tema razgovora bio je kandidatski status Bosne i Hercegovine.

Džaferović je kazao da Evropska unija treba proširenje posmatrati kao geopolitičko a ne administrativno pitanje, te da treba pokazati senzibilitet za ubrzanje procesa prijema Bosne i Hercegovine. Također, rekao je da će Bosna i Hercegovina ispuniti uvjete postavljene od Evropske komisije za kandidatski status, u slučaju da Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH potvrdi zakone o VSTV-u i sukobu interesa, koje je već usvojio Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH.

Usvajanje ovih zakona sa evropske agende stabiliziralo bi situaciju u Bosni i Hercegovini i doprinijelo bi smirivanju krize, što treba biti imperativ za sve političke aktere u zemlji i pokazatelj njihovog odgovornog pristupa prema ljudima u BiH i zahtjevima trenutne sigurnosne situacije u Evropi.