Tokom razgovora obavljenog putem videokonferencije razmijenjena su mišljenja o aktuelnoj situaciji izazvanoj pandemijom koronavirusa i mjerama koje se preduzimaju s ciljem ublažavanja ekonomskih posljedica.

Ambasadori EU-a zajednički su ocijenili da je odgovor BiH na pandemiju koronavirusa izuzetno dobar, te da može poslužiti kao primjer drugim zemljama. Pohvaljeni su napori institucija, kao i odnos građana BiH prema poštivanju donesenih mjera.

Naglašena je potreba da se na državnom nivou poboljša koordinacija, kroz posebna tijela koja će biti zadužena za zdravstveni sektor i ekonomiju, kako bi mjere bilo još efikasnije. Zajednički je ocijenjeno da sva pomoć koja stiže u BiH treba da bude usmjerena na državni nivo, odnosno Vijeće ministara, navode iz Predsjedništva BiH.

Dodaje se da je Džaferović istakao kako je podrška i pomoć koju Evropska unija pruža BiH najveća i najznačajnija. Naglasio je poseban značaj odluke da se BiH omogući učešće u sistemu javnih nabavki EU, kako bi lakše došla do neophodne medicinske opreme.

Ambasadori država EU koje su najviše pogođene pandemijom zahvalili su predsjedavajućem Džaferoviću na pismima podrške koje je uputio čelnim ljudima njihovih zemalja.