Razgovarano je o aktuelnoj sigurnosnoj i političkoj krizi u Bosni i Hercegovini, koja je izazvana unilateralnim postupcima vlasti entiteta Republika Srpska protiv Dejtonskog mirovnog sporazuma i napretka koji je ostvaren njegovom provedbom u proteklih 26 godina.

Podcrtano je da su nedopustive prijetnje rušenjem državnih institucija Bosne i Hercegovine u odbrambenom, pravosudnom, obavještajnom, poreskom i drugim sektorima.

Član Predsjedništva BiH Džaferović je naglasio da vlasti RS-a, napadajući na ustavni poredak i državne institucije, napadaju na mir u Bosni i Hercegovini, koji je od esencijalne važnosti za sveukupni evropski mir i stabilnost.

Posebna pažnja je posvećena implementaciji presuda Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, te je naznačeno da se presude moraju provoditi poštujući njihov sadržaj.

Razgovarano je o aktivnostima koje preduzima i planira Evropski parlament u vezi sa Bosnom i Hercegovinom.

Istaknuto je da će zastupnici iz Grupe prijatelja Bosne i Hercegovini raditi na tome da Evropska unija uspostavi održive i dugoročne mehanizme odgovornosti prema onim političkim akterima koji blokiraju rad institucija i reformske procese.

Član Predsjedništva BiH Džaferović iskazao je podršku radu Grupe prijatelja Bosne i Hercegovine i predsjedavajućem Grošelju, naglasivši da je od izuzetne važnosti da situacija u Bosni i Hercegovini bude u fokusu institucija Evropske unije.

Džaferović se također sastao i sa szastupnikom grupacije Socijalista i njemačkog SPD-a u Evropskom parlamentu Dietmarom Koesterom.

Razgovarano je o aktuelnoj sigurnosnoj i političkoj krizi u Bosni i Hercegovini.

Džaferović je naglasio da vladajuće strukture u RS-u, na čelu sa Miloradom Dodikom, napadom na državne institucije nasrću na temelje mira u Bosni i Hercegovini.

Kazao je da zakoni koje najavljuje Dodik mogu biti provedeni samo uz protivpravnu primjenu sile, a protivpravna primjena sile protiv državnih institucija predstavlja frontalni udar na mir.

Član Predsjedništva BiH informisao je Koestera o blokadama institucija koje već tri godine, u manjem ili većem intenzitetu, sa raznim povodima, vrše predstavnici entiteta RS, kroz nedolazak ili glasanje protiv svih odluka, čime se nanosi šteta državi i svim građanima.

Istaknuo je i da je blokada praćena unilateralnim nasrtajima na Ured visokog predstavnika, kao jedini ustavni mehanizam za deblokadu institucija.

Posebna pažnja posvećena je aktivnostima i planovima Evropskog parlamenta, a naročito grupe prijatelja Bosne i Hercegovine, u vezi sa stanjem u BiH i regionu Zapadnog Balkana.