Za v. d. direktora za ekonomiku, marketing i komercijalne poslove predložen je Demir Imamović, dok je za v. d. direktora za proizvodnju predložen Edin Ćesko.

Taj prijedlog Nadzornog odbora bit će upućen Vladi Federacije BiH koja bi u narednom periodu trebala donijeti konačnu odluku.

Nadzorni odbor Ginexa na prethodnoj sjednici održanoj u ponedjeljak predložio je Imamovića za poziciju v. d. generalnog direktora dok je Turković bila predložena za v. d. direktora za ekonomiku, marketing i komercijalne poslove.

Do zamjene na pozicijama vršilaca dužnosti došlo je zbog političkih razloga, s obzirom na to da je rukovođenje sektorom namjenske industrije pripalo stranci Narod i Pravda.

Dosadašnjoj Upravi Ginexa mandat je istekao u martu ove godine, a čekalo se imenovanje članova Nadzornog odbora u ime državnog kapitala gdje je Vlada FBiH na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za v. d. članova NO imenovala Ferida Buljubašića i Ahmeta Sejdića koje je nedavno potvrdila i Skupština dioničara Ginexa.