Ovaj projekt ima izuzetnu važnost za Federaciju Bosne i Hercegovine jer se radi o pokretaču razvoja privrede posebno Tuzlanskog kantona, koji je i najmnogoljudniji u Federaciji. Kazao je to Nermin Džindić, ministar energije i rudarstva Federacije BiH, komentirajući početak radova na bloku 7 Termoelektrane Tuzla, mega-projekta vrijednog 1,8 milijardi KM. 

Prošlog mjeseca Elektroprivreda je potpisala ugovor o izvođenju pripremnih radova na izgradnji bloka, a danas bi izvođači i zvanično trebali krenuti sa radovima na terenu. Blok 7 zajedno sa pratećim objektima zauzimat će površinu od 273 hektara i u narednih pet godina bit će najveći ekonomski pokretač za cijelu državu. 

Kada su u pitanu rudnici, ministar Džindić podvlači da će ovaj projekt također biti značajan i za tu granu privrede, posebno imajući u vidu probleme u tom sektoru u posljednjih nekoliko dana.

- Morat će se raditi o reorganizacija jer će rudnici morati biti spremni, naročito u Tuzlanskom kantonu, da proizvedu potrebnu količinu uglja u određenom vremenskom periodu - kaže Džindić.