- Osim zabrane takmičenja Sadikoviću su poništeni svi rezultati postignuti od dana prikupljanja pozitivnog uzorka 16. februara 2020. pa do dana stupanja odluke o zabrani takmičenja 23. aprila.2020 - stoji u odluci Judo saveza Bosne i Hercegovine.

U prikupljenom uzorku za doiping kontrolu otkrivena je supstanca hydrochlorothiazide (hidroklortijazid) koja je u listi zabranjenih sredstava za 2020. godinu svrstana u grupu S5. Diuretici i maskirni agensi. Riječ je o supstanci koja se koristi za snižavanje krvnog pritiska i izbacivanje viška tečnosti iz organizma, a također se primjenjuje za smanjenje rizika stvaranja kamenca u bubregu kod osoba s visokim postotkom kalcija u urinu.

Sadiković je pobjednik Evropskog kupa za seniore 2015. u Sarajevu i Celju, a osvojio je i bronzanu medalju na Evropskom kupu u Rimu 2019. godine.