- Potrebno je izmijeniti zakon i upravljanje domovima zdravlja pojednostaviti. Bitno je da se primarna zdravstvena zaštita, odnosno domovi zdravlja, kao i u svim drugim kantonima (izuzev KS), vrate tamo gdje i pripadaju tj. lokalnim zajednicama - istaknuo je na konferenciji za novinare Efendić.

Podsjeća i na to da "narušen sistem primarnog zdravstva narušava i druge nivoe, sekundarnog i tercijarnog zdravstva".

Naglašava da je oko 40.000 stanovnika općine Novi Grad zaposleno i plaća osiguranje, a usluga koju za to dobivaju je ispod svakog nivoa.

- Građani plaćaju zdravstveno osiguranje, zaslužuju da imaju adekvatnu zdravstvenu uslugu - kazao je.

Po njegovim riječima, takvo stanje u Domu zdravlja Novi Grad traje godinama, a uzrokovano je prije svega moratorijem na zapošljavanje.

Direktor Doma zdravlja Novi Grad Abel Baltić kaže da on i njegove kolege (medicinske i nemedicinske struke) suosjećaju sa stanovništvom koje je nezadovoljno nivoom i obimom zdravstvene zaštite i brzinom usluga, a kao glavni razlog i on ističe nedostatak kadra (posebno medicinskog).

- Po sistematizaciji, koju je usvojilo resorno kantonalno ministarstvo, za općinu Novi Grad trebalo bi da imamo 61 porodičnog ljekara. Na papiru, mi imamo 55 ljekara. Od toga broja dva ljekara su na specijalizaciji, četiri na porodiljskom odsustvu, jedan na dugom bolovanju. Zamjene za njih nema - naglasio je. Dodaje da su ljekari koji rade mnogo opterećeni, imaju dnevno dosta pacijenata.

Založio se i za prijem u radni odnos mladih kolega koji su vrijedno radili u jeku pandemije virusa korona, a primljeni su po ugovoru koji im uskoro ističe.

Osim medicinskog nedostaje im, kaže Baltić, i kadar za održavanje higijene i vozači. Sve to ga je, dodaje, ponukalo da zatraži pomoć i od općinskih zastupnika i općinskog načelnika, za koje kaže da su im mnogo pomogli i u jeku pandemije virusa korona.