Protokol o saradnji između Centra za sigurni Internet - Hotline u Bosni i Hercegovini, Međunarodni forum solidarnosti - EMMAUS i Federalne uprave policije potpisan je danas u Sarajevu, a njime je regulirana saradnja i djelovanje u slučajevima nasilja nad djecom i mladima u digitalnom okruženju, s ciljem unaprijeđenja i jačanja saradnje u zaštiti djeteta od svakog oblika nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja.

Protokol su potpisali v.d. direktor Federalne uprave policije (FUP) Ensad Korman i program menadžerica Centra za sigurni Internet - Hotline u BiH Amela Efendić. Korman je kazao da je Federalna uprava policije jedna od policijskih agencija koja je imala dobre rezultate po pitanju otkrivanja ove vrste krivičnih djela i suzbijanja nasilja nad djecom.

Po njegovim riječima, nakon potpisivanja Protokola, Centar za sigurni Internet će zaprimati sve dojave u vezi s ugroženosti djece, to će filtrirati i sve ono što se tiče policije proslijeđivati FUP-u na daljnji rad.

- FUP će ovim Protokolom dobiti i punu saradnju što se tiče stručnog osoblja Centra, a to su psiholozi, pedagozi i sve ono što ide uz djecu, a mi do sada nismo imali na raspolaganju. Protokolom je definirano i da će naši inspektori koji rade na ovome biti dodatno educirani, uz pomoć Centra - naveo je Korman.

Napomenuo je da je FUP do sada radio na preventivnom i represivnom djelovanju, a sada uvode i treći segment, a to je edukativni način pristupa. Najavio je da će u saradnji s Centrom formirati tim koji će biti na raspolaganju svim obrazovnim institucijama i svima koji imaju potrebu za održavanjem predavanja i prezentiranja toga šta sve prijeti djeci i omladini na društvenim mrežama.

Federalna uprava policije će odrediti jednog inspektora koji će 24 sata biti dostupan Centru i ostvarivati kontakt s njima, radi bržeg, efikasnijeg i potpunijeg djelovanja, a na web stranici FUP-a će biti i link s Centrom.

Program menadžerica Centra za sigurni Internet - Hotline u BiH Amela Efendić je kazala da je FUP jedna od prvih policijskih agencija koja je prepoznala značaj Centra za sigurni Internet u našoj zemlji na zaštiti djece i mladih u digitalnom okruženju, te značaj SOS linije za prijavu neprimjerenog sadržaja koja djeluje niz godina u BiH.

Navela je da će potpisivanjem ovog Protokola proširiti polje djelovanja i realizirati to u saradnji sa FUP-om.

Po njenim riječima, SOS linija za prijavu neprimjerenog sadržaja je poseban segment Centra za sigurni Internet, koja omogućava svim građanima BiH, posebno djeci i mladima, prijavu svakog neprimjerenog sadržaja kojem su izloženi u digitalnom okruženju u BiH, posebno seksualnog iskorištavanja djece u svrhu izrade takozvanog pornografskog materijala.

- Uvjereni smo da ćemo biti produžena ruka FUP-a u zaprimanju neprimjerenog sadržaja, zaprimanju prijava, njihovoj analizi, procesuiranju i dostavljanju policijskim agencijama samo onih prijava koje zaista predstavljaju tzv. dječiju pornografiju, odnosno zlostavljanje djece u digitalnom okruženju u svrhu izrade pornografskog materijala i sve druge neprimjerene sadržaje koji još nisu našli mjesto u našem zakonodavstvu - navela je Efendić, te dodala da će zajednički raditi na tome da se uradi harmonizacija zakonodavstva.

Istaknula je da će zajedno nastaviti raditi i na edukaciji djece, jer "edukacija je ono što nas dovodi do preveniranja njihovog zlostavljanja u digitalnom okruženju i do zaštite djece i mladih u BiH".

Podsjetila je na istraživanje koje je urađeno 2016. godine s djecom i s roditeljima koje je, kako je kazala, pokazalo zabrinjavajuće rezultate, "gdje je svako četvrto dijete u BiH izloženo neprimjernim sadržajima i porukama od nepoznatih osoba, svako peto pozivima da se nađu u stvarnom svijetu, a svako deseto dijete bi se, na žalost, pristalo naći u stvarnom svijetu s potpuno nepoznatom osobom u bilo koje svrhe koje su mu ponuđene u datom trenutku".

- To su za nas zabrinjavajuće činjenice - navela je ona.

Po njenim riječima, djecu treba naučiti kako da sigurno surfaju internetom, kako da budu sigurni u digitalnom okruženju.   

Projekt koordinatorica Mirela Šuman je predstavila rad Centra za sigurni Internet - Hotline u BiH, kazavši da je digitalizacijom svakodnevnog života, naročito mladih ljudi, došlo do pojave brojnih opasnosti koje nastoje prepoznati te prevenirati, umanjiti i sanirati kroz edukaciju o načinima zaštite na internetu i u digitalnom okruženju uopšte, te uspostaviti i učiniti dostupnim mehanizme koji omogućavaju prijavu neprimjerenih audio-vizualnih sadržaja i materijala seksualnog zlostavljanja djece.

- Centar za sigurni internet, posebno HOTLINE - SOS linija za prijavu, su od posebnog značaja za osiguranje sretnog i sigurnog digitalnog i stvarnog okruženja za djecu i mlade u BiH, ali i za sve njene građane i opću javnost - kazala je Šuman.