- Miradž je čudesno putovanje kojim je Uzvišeni Allah počastio svog Poslanika. Sama riječ označava uzdizanje. Ovo noćno putovanje se odvijalo u dvije faze. Prva je horizontalna od Kabe u Meki do El-Mesdžidul-Aksa u Kudusu (Jerusalem) i Kur'an je naziva Isra', noćno putovanje, pa je i sura u čijem prvom ajetu se ono spominje nazvana tim imenom. Druga faza je vertikalna, dakle uzdizanje ili uspinjanje i spominje se u kur'anskoj suri En-Nedžm. Ova faza se odvijala od El-Mesdžidul-Aksa do tačke zvane Sidretul-munteha, krajnjeg dometa do kojeg je nekom stvorenju dopušteno da dopre. Kod nas se obje faze tretiraju kao jedinstveno putovanje i nazivaju se Miradž (Mi'radž), dok neki u nazivu spajaju imena ovih faza pa kažu Isra' i Mi'radž – kaže efendija Pašanović.

Ističe kako se Miradž dogodio u vrlo teškim okolnostima, "otprilike u sredini poslaničke misije Muhammeda, a. s., nakon što je, uz sve probleme kroz koje su prolazili on i njegovi sljedbenici, ostao i bez dvije osobe koje su ga najviše podržavale, supruge hazreti Hatidže i amidže Ebu Taliba".

- Govoreći o ovom događaju, Kur'an na oba mjesta na kojima se ono spominje naglašava da mu je cilj bio da Poslaniku budu pokazani ajeti, dokazi, znakovi i znamenja Allahove, dž. š., veličine i mudrosti. On je, uistinu, i vidio veličanstvena znamenja Gospodareva i vratio se, ispunjen novom snagom za sva ona velika postignuća koja su slijedila – kazao je Pašanović.

U noći u kojoj se to putovanje dogodilo, 27. noći mjeseca redžeba, poznatoj kao Lejletu-l-miradž, mi se, kako kaže efendija Pašanović, prisjećamo tog putovanja, onoga što mu je prethodilo i onoga što je slijedilo i nastojimo i sami osnažiti svoje vjerovanje, a potom ga pretočiti u uzoritu praksu.

- Kao što je našem Poslaniku u toj noći omogućeno da vidi mnoge ajete, znamenja i dokaze Allahove, dž. š., tako i mi trebamo stalno sagledavati Njegove znakove "na horizontima i u nama samima", kako to kaže Kur'an. I mi, sljedbenici Allahovog poslanika, na Miradžu smo dobili velike darove. Tu je, prije svega, namaz, koji je propisan na tom uzvišenom putovanju. Tom prilikom su potvrđene i veze islama i muslimana sa prethodnim Božijim poslanicima, osvjedočena činjenica da je islam vjera neiskvarene čovjekove prirode, objavljeni su završni ajeti sure Bekare – navodi efendija.

Namaz je miradž vjernika, prenosi se hadis Poslanika Muhammeda, a. s., a efendiju Pašanovića pitamo kako to treba da razumijevamo.

- Rekli smo da riječ mi'radž znači uzdizanje, uspinjanje. Sigurno je da je namaz veličanstveni način uzdizanja i približavanja Gospodaru. Na sedždi, najnižoj tački u namazu, vjernik se najviše uzdiže i biva najbliži Allahu. Sa svakim obavljenim namazom, vjernik treba osjećati da je bliže Stvoritelju i stvorenjima i tako će on biti njegov istinski put uzdizanja – kaže efendija Pašanović, te dodaje:

- Sama činjenica da je objavljen na Miradžu, prije drugih vjerskih dužnosti, dovoljno govori o značaju namaza. Namaz će biti prvi i na Sudnjem danu, za njega će vjernik biti prvo pitan. Na samrtnoj postelji, među posljednjim Poslanikovim preporukama bila je ona da se pazi na namaz. Kroz namaz održavamo i jačamo vezu sa Allahom, dž. š., on nas treba štititi od činjenja grijeha i čistiti od počinjenih. Stoga ga trebamo čuvati, redovno i kako treba obavljati – poručuje efendija Pašanović.

Efendija Pašanović kaže da je najbolji način za obilježiti ovu mubarek noć jeste prisjećanje na Poslanikov Mi'radž i na njegove tekovine, te da nastojimo da iz svega crpimo poruke za svoj svakodnevni život.

- Mi u Islamskoj zajednici to i činimo kroz prigodne programe. Ne postoje posebne nafile i ibadeti koji su propisani za ovu noć. Ako obavimo ono što se od nas kao muslimana traži i u drugim danima i noćima, samim tim smo na najljepši način obilježili i ovu svakako jedinstvenu noć. Bilo bi neozbiljno i neodgovorno ovu noć provoditi u nekim posebnim ibadetima, a zapostaviti ostale dane i noći. Od muslimana se traži kontinuitet i ustrajnost na pravom putu – zaključuje efendija Pašanović.