Na sjednici, kojoj je prisustvovalo svih šest članova Fiskalnog vijeća BiH, usaglašeno je Pismo namjere sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF), kojim BiH traži finansijsku podršku u okviru instrumenta za brzo finansiranje, u sklopu napora na suzbijanju širenja koronavirusa.

Na sjednici je dogovorena i raspodjela sredstava MMF-a, pa će po osnovu povlačenja Federaciji BiH pripasti 62 posto, Republici Srpskoj 38, a usaglašeno je da će svaki entitet distribuirati 0,5 posto od svog dijela Brčko Distriktu.