Novi direktor Javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija će, kako Faktor saznaje, biti Enver Hadžiahmetović.

Hadžiahmetović je trenutno direktor Javnog preduzeća Komunalno Breza, a na mjesto direktora ViK-a dolazi po prijedlogu Naroda i pravde, stranke kojoj je pripala ova pozicija po raspodjeli vlasti vladajuće "šestorke".

Kako Faktor saznaje, na Hadžiahmetovićevu odluku se čekalo nekoliko mjeseci, a zvanično preuzimanje ove funkcije moglo bi uslijediti već u narednih nekoliko dana. 

Hadžiahmetović je mašinski inženjer koji je prije obavljanja funkcije direktora Komunalnog u Brezi radio kao savjetnik općinskog načelnika Breza, a od 2013. do 2016. godine radio je za firmu Atom Holding Dubai, na projektu proširenja Harema u Meki , na održavanju elektromašinskih instalacija na Royal Clock Tower, te na drugim projektima izvan Meke u Saudijskoj Arabiji.

Kao član Inženjerske komore Kraljevine Saudijske Arabije radio je na poslovima Menadžera za ljudske resurse i sugurnost radnika na projektima.

Hadžiahmetović je od 2000. do 2013. godine bio zaposlenik Granične policije BiH, gdje je od 2010. do 2013. godine bio Samostalni inspektor za unutrašnju kontrolu.

Bio je i Član ekspertne grupe za izradu Programa sigurnosti civilnog zrakoplovstva pri Vijeću ministara BiH, zatim Član međuresorne skupine za izradu Strategije i akcionog plana Integrisanog upravljanja granicom BiH, Član Stalne mješovite komisije za provođenje zadataka određenih Sporazumomo saradnji o zaštiti od prirodnih i civilizacijskih katastrofa potpisan između BiH i Republike Hrvatske, te nosilac projekta Komponenta III, Borba protiv korupcije.