Pravna zastupnica Merima Abaz-Murga je kazala da ostaje kod tužbe i tužbenog zahtjeva, te je zadržala pravo da konačno opredijeli tužbeni zahtjev nakon što se provede vještačenje po vještaku medicinske struke.

Kako je pojasnila, vještak Omer Ćemalović će sačiniti nalaz i mišljenje na okolnosti stepena i dužine trajanja intenziteta pretrpljene boli zbog povrede ugleda, časti i slobode Hurića, potom eventualnog umanjenja opće životne aktivnosti, kao i obim i trajanje umanjenja životne aktivnosti.

Također, vještak će, kako je navela Abaz-Murga, utvrditi dužinu trajanja pretrpljenog straha tokom sudskog postupka, za vrijeme dok je imao mjere zabrane.

Hurić je podnio tužbu protiv Bosne i Hercegovine nakon što je pravosnažno oslobođen krivice za zločin protiv civila počinjen u Goraždu tokom 1992. i 1993. godine, a sudilo mu se, zajedno sa Ibrom Merkezom i Predragom Bogunićem, za nezakonito zatvaranje, ubistva i nečovječno postupanje prema srpskom stanovništvu.

Prema optužnici, Merkez je bio načelnik Stanice javne bezbjednosti (SJB) u Goraždu od maja do kraja augusta 1992. godine, a nakon toga pa do februara 1993. tu dužnost de facto je obavljao Bogunić, dok je Hurić bio komandir stanice policije u tom gradu.

Pomoćnica Državnog pravobranilaštva Tea Mrnjavac-Brkić je navela da ostaje kod odgovora datog na podnesenu tužbu, te da se ne protivi izvođenju dokaza vještačenja.

Glavna rasprava po tužbi je zakazana za 22. mart, kada će se raspravljati o osnovi i visini tužbenog zahtjeva, piše Birn.