Tako pojedini državni službenici uposleni u federalnim ministarstvima imaju pravo na troškove smještaja, odvojeni život, ukoliko je njihovo mjesto prebivališta udaljeno više od 70 kilometara od radnog mjesta. U realnom sektoru smještaj je obaveza uposlenika, na takvo što se poslodavci i ne osvrću.

Nas nikakvi zakoni ne štite 

- Ne mogu da vjerujem da državni službenici imaju pravo na troškove za smještaj. Pa to je sramotno! Ustvari oni zakone donose prema sebi i ponašaju se kao da su ti akti sveto slovo koje niko ne smije promijeniti. Rade manje od nas koji smo kod privatnika, imaju regrese kod odlaska na godišnji odmor, plaćeno bolovanje, otpremnine kod odlaska u penziju su im ogromne, a mi u privatnom sektoru zavisimo od volje poslodavaca, nas nikakvi zakoni ne štite - ogorčena je Sarajka Maida K.

Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH propisano je da državni službenik i namještenik ima pravo na otpremninu pri odlasku u penziju u visini svojih pet ostvarenih neto plaća isplaćenih u posljednjih pet mjeseci.

U slučaju povrede na radu, teške bolesti ili invalidnosti državnog službenika ili namještenika ili člana njegove uže porodice isplaćuje se jednokratna novčana pomoć jednom godišnje u visini od dvije prosječne neto plaće (1.870 KM), isplaćene u Federaciji prema posljednjem objavljenom statističkom podatku.

- Članom 5. Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće, utvrđeno je da u slučaju nastanka teške invalidnosti ili teške bolesti državnog službenika i namještenika, ili člana njegove uže porodice, isplaćuje mu se jednokratna novčana pomoć u visini određenoj zakonom - kazali su nam u Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Članom 38. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH, propisano je da u slučaju smrti državnog službenika, odnosno, namještenika, njegovoj porodici se isplaćuju troškovi ukopa u visini od četiri prosječne neto plaće (3.740 KM) isplaćene u Federaciji prema posljednjem objavljenom statističkom podatku. Naknada se isplaćuje i u slučaju smrti člana uže porodice državnog službenika ili namještenika.

Pričali smo i sa Mersihom Beširević, predsjednicom Sindikata trgovine BiH, koja kaže da su otpremnine, naknade u slučaju smrti, regulisane Kolektivnim ugovorom za djelatnost trgovine.

Razlika u primanjima je drastična 

- Kolektivni ugovor je istekao početkom ove godine i za čije produženje poslodavci izbjegavaju uopće početi pregovarati, iako kao Sindikat smo do sada više puta slali zahtjeve, svoje prijedloge izmjena, pa i prozivali ih kroz medije. Nažalost bezuspješno. U tom kolektivnom ugovoru ovo pitanje je regulisano tako da iznos se određuje Pravilnikom o radu s tim da ne može biti manji od tri minimalne plaće. Sa otpremninama nismo imali problema u primjeni, ali sa naknadama u slučaju smrti jesmo, posebno u dijelu na koga se Kolektivni ugovor uopće odnosi. Kao i u svemu drugom, razlika u primanjima između privatnog i javnog sektora je u ovom pitanju drastična - rekla nam je Beširović.