Ove godine u prvu godinu prvog ciklusa studija, integriranog i stručnog studija u 2019/2020. godini upisano je oko 4.200 studenata što je u procentima oko 65 posto u odnosu na broj ponuđenih mjesta, kazala je za Faktor Aida Hodžić, prorektorica za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Sarajevu.

Hodžić ističe da ovo nisu konačne brojke jer su pojedini fakulteti tražili saglasnost Vlade Kantona Sarajevo za proširenje broja studenata, ali da se u konačnici neće značajno promijeniti.

- Ako se posmatra po grupacijama, iz grupacije umjetnosti najveći procenat upisanih u odnosu na broj ponuđenih mjesta imamo na Akademiji likovnih umjetnosti, iz tehničke grupacije to je Arhitektonski fakultet, iz medicinske to je Fakultet zdravstvenih studija, iz humanističke grupacije Fakultet islamskih nauka, društvena grupacija Fakultet za kriminalistiku i kriminologiju i sigurnosne studije i iz grupacije prirodnih i biotehničkih nauka to je Prirodno-matematički fakultet – pojašnjava Hodžić.

Prorektorica ističe da je, posmatrano po fakultetima, upis od 100 posto, upis veći od ponuđenih mjesta, na Akademiji likovnih umjetnosti, zatim na Fakultetu zdravstvenih studija.

- Ukoliko sve ove brojke kompariramo sa upisom u protekle dvije godine, upis nam je u porastu. U 2017. godini u odnosu na broj ponuđenih mjesta popunjenost je bila 55 posto, u 2018. godini 63 posto, a sada je to oko 65 posto. Znači u 2015. godini je bilo 3.800, u 2018. je bilo oko 4.500 studenata, a u ovoj je 4.200 studenata – kazala je Hodžić.

Ispod 50 posto interesovanja studenata, prema trenutnim podacima, je na Filozofskom fakultetu, te na Stomatološkom, Poljoprivrednom i Fakultetu za upravu, dok su ostali u većim procentima.

- S obzirom na situaciju, na broj svršenika četverogodišnjih srednjih škola, na broj univerziteta u BiH, s obzirom na trendove odlaska iz BiH na studije u inostranstvo, te kada u obzir uzmemo i objektivne okolnosti, svi kažu da trebamo biti zadovoljni. Ali kada gledamo brojeve i prethodne godine, pet i 10 godina ranije, evidentno je da je studenata manje. Sigurno je da ni ovaj broj nije mali, doduše veliki je i Univerzitet, ali ovo je za analize i nama i univerzitetima, ali i svima u državi jer ako se nastavi ovaj trend upisa u osnovnu, srednju školu, negativan će biti trend i na fakultetima, odnosno univerzitetima. Generalno smo zadovoljni s obzirom na objektivne okolnosti. Da smo do kraja zadovoljni, naravno da nismo – zaključila je Hodžić.