Naravno, ovo neće važiti za sve korisnike koji snimaju glasovne poruke, već samo za one čiji snimci budu korišteni. Potez o plaćanju korisnicima za korištenje njihovih snimaka dolazi nakon otkrivanja da su Facebook, Amazon, Apple, Google i Microsoft koristili govorne zapise svojih korisnika kako bi unaprijedili sistem glasovne pretrage bez njihovog znanja.

Tako će Facebook omogućiti svojim korisnicima da u okviru novog programa koji se zove "Pronunciations" snime svoje glasove.

Iz ove kompanije ističu da će možda ponuditi do pet setova snimanja, tako da postoji mogućnost zarade od pet dolara putem PayPala.