Uvjeti:

- Poznavanje rada u Microsoft Officeu.

- Poznavanje rada u Photoshopu.

- Poznavanje rada u Adobe Premier studio ili nekom sličnom programu koji služi
za editovanje videa.

- Poznavanje rada na obradi foto/videomaterijala na mobilnom uređaju.

- Vozačka dozvola B kategorije.

- Poželjno poznavanje engleskog jezika

- Prijave za posao - CV, uz naznaku "Konkurs za fotoreportera", potrebno je slati isključivo na e-mail: [email protected] Konkurs ostaje otvoren do 5. novembra 2021. godine.