Općina Centar na ovaj način želi omogućiti mladim ljudima, od kojih zavisi budućnost naše cjelokupne zajednice, što kvalitetnije uvjete za obrazovanje. Stvaranju kvalitetnijih uvjeta za obrazovanje mladih Općina Centar doprinosi stalnim ulaganjem u nabavku opreme za potrebe nastavnih procesa kao i u projekte koji se realiziraju u obrazovnim ustanovama.

Posljednji u nizu takvih primjera je i finansijska podrška Fakultetu političkih nauka u Sarajevu koji je iz općinskog budžeta dobio donaciju od 8.000 maraka.

- Nama je značajno da je Općina Centar na čelu sa načelnikom Nedžadom Ajnadžićem prepoznala potrebu visokoškolskih ustanova koje se nalaze na njenom području da pomogne u zahtjevnom procesu izvođenja online nastave. To je posebno značajno u ovom periodu kada se zbog pandemije nastava odvija online, a često je nastavni proces trpio zbog nedostatka računarske opreme koju ranije nismo imali potrebu da nabavljamo. Nabavka nove opreme će svakako pomoći u realizaciji onog što nas očekuje u ovom semestru, a moguće i u narednom, kako bi se osiguralo kontinuirano nesmetano i tehnički kvalitetno odvijanje online nastave - kazao je Sead Turčalo, dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. 

Kurtović je istakao da je podrška Općine Centar visokoškolskim ustanovama koje se nalaze na njenom području konstantna i da će tako biti nastavljeno i u narednom periodu. 

- Fakultet političkih nauka u Sarajevu se sa molbom obratio Općini Centar za pomoć u prevazilaženju problema u novonastaloj situaciji. U skladu sa navedenom molbom, mi smo u budžetu obezbijedili sredstva za nabavku računarske opreme. Nastojimo da u ovom periodu koji je težak za sve nas, pomognemo koliko god je to moguće - dodao je Kurtović.