Prema ovoj odluci, na ime prvog privremenog poravnanja preostalog iznosa neizravnih poreza za 2022. godinu Federacija BiH dužna je da isplati Republici Srpskoj ukupan iznos od 14.725.997,21 maraka.

Na današnjoj sjednici UO usvojio je i Odluku o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu sredstava sa jedinstvenog računa za razdoblje oktobar - decembar 2022. godine.

Ovom odlukom, koja se temelji na krajnjoj potrošnji prema prijavama PDV-a, propisano je da Federaciji BiH pripada 63,10 posto prihoda s Jedinstvenog računa, a Republici Srpskoj 33,35 posto, dok Brčko distriktu pripada fiksni iznos od 3,55 posto - saopćeno je iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH.