Vlada Federacije BiH će, na današnjoj sjednici, koja je počela u Mostaru, razmatrati Nacrt zakona o izmjenama Zakona o advokaturi FBiH kojim se propisuje da tarifu donosi Federalno ministarstvo pravde, uz konsultacije sa Advokatskom komorom Federacije BiH, dok za advokate odbrane po službenoj dužnosti visinu nagrade za rad utvrđuje ovo federalno ministarstvo.

Također, Vlada će se izjasniti i o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit.
Na dnevnom redu je i više izvještaja o poslovanju privrednih preduzeća iz nadležnosti Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, kao iizvještaj Komisije o izvršenoj kontroli namjenskog utroška sredstava privrednog društva Operator-Terminali Federacije Sarajevo, prikupljenih po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata, za 2018. godinu.

Federalna vlada će se izjasniti o davanju prethodne saglasnosti u postupku izdavanja energetske dozvole privrednim društvima VE Gradina Tomislavgrad za izgradnju prve faze vjetroelektrane Gradina, Relax Posušje za izgradnju VE Oštrc, Tomkup Tomislavgrad za izgradnju VE Baljci i Kamen-Dent Mostar za izgradnju VE Pakline 2.