Maksimalna cijena ponude je šest miliona maraka. Rok za dostavu ponuda je 27. februar ove godine. Zgrada mora imati poseban pristup i ulaz, poseban infrastrukturni sadržaj, i mora se nalaziti na području grada Sarajeva, odnosno u općinama Novi Grad, Novo Sarajevo, Centar ili Stari Grad, piše biznisinfo.ba.

Također mora biti smještena u blizini gradske prometne saobraćajnice. Objekat mora imati površinu od najmanje 1.500 metara kvadratnih, te minimalno 20 parking i 5 garažnih mjesta. Maksimalna spratnost je prizemlje plus tri sprata.