Riječ je o fondacijama za izdavaštvo, bibliotečku djelatnost, kinematografiju, te muzičke i likovne umjetnosti. Budžetom FBiH previđena su sredstva od 550.000 KM za Fondaciju za izdavaštvo, 330.000 KM Fondaciji za bibliotečku djelatnost, 1.460.000 KM Fondaciji za kinematografiju i 558.000 KM Fondaciji za muzičke i likovne umjetnosti.

Vlada Federacije BiH dala je saglasnost Gradu Živinice za korištenje kasarne Ciljuge, bez naknade, u svrhu izgradnje sportsko-rekreativnog centra.

Vlada se upoznala sa izvještajem Nezavisnog odbora o radu zamjenika direktora Federalne uprave policije, koji obavlja dužnost direktora, za IV kvartal 2020. godine.

Usvojen je i izvještaj o radu Savjeta za strane investitore FBiH za 2020. godinu.
Na današnjoj sjednici je potvrđeno da je JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo, dostavilo izvještaj o radu Nadzornog odbora za IV kvartal 2020. godine i za cijelu 2020. godinu.

Vlada se upoznala sa informacijom o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u FBiH za period juli-decembar 2020. godine.