Hitne situacije mogu biti kada su životinje u nevolji (uhvaćene u zamku, ranjene), te kod sumnje na bjesnoću životinja u urbanim sredinama i silazak velikih zvijeri u naseljena mjesta gdje predstavljaju opasnost po zdravlje ljudi i njihovu pokretnu i nepokretnu imovinu.