Fudbalski savez Bosne i Hercegovine često je na meti kritika Samostalnog sindikata profesionalnih fudbalera BiH (SPFBiH), čiji su legitimitet danas osporili iz "kuće fudbala".

Iz Saveza navode da se za saopćenja SPFBiH "može konstatovati da se radi o aktivnostima koje imaju populistički karakter sa nepotpunim ili totalno pogrešnim informacijama i sa klasičnom zamjenom teza".

- FSBiH je opredijeljen za dijalog sa svim subjektima, pa i sa SPFBiH po pitanjima unapređenja bh. fudbala u cjelini, ali na otvoren, transparentan, provjerljiv i zakonom utvrđen način. Otvoreno je pitanje da li je trenutni SPFBiH po zakonu legitimni predstavnik koji predstavlja fudbalere sa cijele teritorije Bosne i Hercegovine? Da li ova organizacija ima kredibilitet u zakonom predviđenom reprezentu interesnih grupa koje zastupaju? Upitan je i legitimitet zbog činjenice što nije osigurano punopravno članstvo u međunarodnoj strukovnoj organizaciji? SPFBiH bi trebao biti prvo prihvaćen od strane klubova, koji su direktni poslodavci fudbalerima, kao kredibilan i legitiman partner ili sagovornik pa tek onda sa FS BiH - napisano je u saopćenju za javnost FS BiH, u kojem još ističu:

- Nažalost, zbog navedenih činjenica, moramo konstatovati da se SPFBiH opredijelio za javnu polemiku koja ima za cilj lično promovisanje koja najmanje donosi korist svojim članovima zbog kojih su i osnovani. Zadnje izdano saopćenje od strane SPFBiH 30. decembra 2019. godine, kojim se poziva FS BiH da usvoji prijedloge izmjena i dopuna obrasca ugovora igrača profesionalaca, a sve radi brige za ostvarenje prava igrača. U istom saopćenju se navodi i podatak da navodno određeni broj klubova zaključuje i duple ugovore sa igračima. I u ovom saopćenju je potvrđen populizam, pogrešne i nepotpune informacije i zamjene teza. FS BiH je dužan obrazložiti i upoznati javnost sa istinom. Trenutni standardni obrazac ugovora igrača profesionalca je u cijelosti usklađen sa minimalnim zahtjevima UEFA-e, ECA-e, i FIFPro-a, a isti je rezultat socijalnog dijaloga među navedenim institucijama, te je u cijelosti implementiran od strane FS BiH kao asocijacije članice UEFA-e. Nadalje, pomenuti obrazac ugovora je usklađen i sa radno-pravnim zakonodavstvom države BiH i njenih entiteta, i kao takav on sadrži sve minimalne obavezujuće elemente. Ugovorne strane isti mogu dopunjavati u skladu sa slobodnim izborom, ali se minimalni zahtjevi moraju poštovati.

Dodaju i "na taj način su u cijelosti zaštićena prava igrača i kluba".

- FS BiH ima jasno uspostavljen sistem organa i tijela koji odlučuju u slučaju ugovornih sporova, te kod implementacije pravosnažnih odluka. FS BiH nema dokaza o postojanju duplih ugovora, a ako isti i postoje dobro bi bilo da ih SPFBiH i objelodani. Bez namjere da ulazimo u daljnju polemiku, ovim putem pozivamo sve subjekte da u svojim saopćenjima navode potpune i tačne informacije, iz svog djelokruga djelovanja. Samo zajedničkim snagama i iskrenim odnosom možemo unaprijediti i bh. fudbal - poručili su iz FS BiH.