Pobjedu na međunarodnom tenderu odnijela je ponuda konzorcija WICKR GROUP a.s. Češka, HELLASOD SA Grčka i TARKETT SPORTS B.V.

- U skladu sa tenderskim pozivom koje je pripremila Komisija za izbor najboljeg ponuđača, na raspisani međunarodni javni poziv su dostavljene dvije ponude. Prva je ponuda konzorcija: SUPPORT IN SPORT EASTERN EUROPE INSAAT VE SPOR HIZMETLERI ANONIM SIRKETI i "BUCOMERC" d.o.o., a druga ponuda je bila ponuda konzorcija: WICKR GROUP a.s. Češka, HELLASOD SA Grčka i TARKETT SPORTS B.V. Nakon analize dostavljene dokumentacije, Komisija je utvrdila da obje ponude ispunjavanju zadate kriterijume. Međutim, sagledavanjem svih bitnih elemenata iz ponude, poštujući sve zadane parametre i propisane procedure, Komisija je donijela jednoglasnu odluku kojom se kao najbolja ponuda i to zbog ponuđene bolje cijene i kraćeg roka za realizaciju projekta, prihvata ponuda konzorcija WICKR GROUP a.s. Češka, HELLASOD SA Grčka i TARKETT SPORTS B.V - saopćeno je iz FSBiH.

- Izvršni odbor FSBiH je prihvatio prijedlog Komisije, i proglasio ponudu prednje navedenog konzorcija kao najbolju ponudu. Projekat je u cjelosti spreman, jer su sada stvoreni svi preduvjeti za nesmetan početak radova na stadionima Premijer lige BiH.Zvaničan početak radova se očekuje u prvoj polovini maja 2022. godine - dodali su iz FSBiH.