Od firme namjenske industrije "Ginex" gradski štab zatražio je da izdvoji 500.000 KM pomoći za  prevazilaženje nastale situacije.

Odlukom gradonačelnika Goražda Muhameda Ramovića, Grad Goražde obustavlja naplatu zakupnina za javne površine i poslovne prostore. Ramović je naveo da je tu odluku donio u cilju olakšanja poslovanja privrednika u tom gradu, koji su pogođeni novonastalom situacijom izazvanom pandemijom koronavirusa.

 Odlukom se oslobađaju od plaćanja zakupnine za javne površine i poslovne prostore u vlasništvu Grada Goražda svi korisnici obuhvaćeni Naredbom FŠCZ o privremenom obustavljanju pružanja usluga u Federaciji BiH, koja je donesena na sjednici održanoj 17. marta ove godine.

- Budući da korisnici javnih površina i poslovnih prostora obuhvaćeni Naredbom nisu bili u mogućnosti obavljati djelatnost za koju su osnovani, a s ciljem podrške privredi za prevazilaženje krize nastale pandemijom koronavirusa, donio sam ovu odluku kojom se neće naplaćivati zakupnina dok je predmetna naredba na snazi - pojasnio je Ramović.

Dodao je da će sve potrebne procedure oko provođenja ove odluke provesti nadležna Služba za finansije, trezor i privredu i Služba za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i raseljene osobe.