- Općim uvjetima za priključenje na sistem daljinskog grijanja i isporuku toplotne energije, Tarifnim pravilnikom definirana je sezona grijanja na način da se toplotna energija isporučuje kontinuirano počev od 15. oktobra do 15. aprila naredne godine. Izuzetno, sezona grijanja najranije može početi 1. oktobra, a najkasnije završiti 30. aprila, ako se mjerenjem ustanovi da temperatura zraka u spomenutom periodu, tri dana uzastopno u 21 sat, iznosi 12 stepeni Celzijusa ili manje za početak sezone ili 12 stepeni ili više za kraj sezone - navode iz Centralnog grijanja.

Dakle, u skladu s pravilnikom, Centralno grijanje Tuzla još nije ni počelo praćenje vanjskih temperatura s ciljem ranijeg početka sezone grijanja.

- Centralno grijanje Tuzla, kao distributer toplotne energije, kontinuirano će pratiti temperature vanjskog zraka od 27. septembra te će, ukoliko se ispune gore uvjeti, početi sa isporukom toplotne energije i prije 15. oktobra. Ističemo da je hladna proba sistema daljinskog grijanja u toku, dok će topla proba sistema, ukoliko se ne steknu uvjeti za raniji početak sezone, biti realizovana u periodu između 10. i 15. oktobra - navedeno je u saopćenju.