U sarajevskom naselju Gorica građani su spriječili rušenje nelegalno izgrađene kuće. Kako smo saznali, mještani su ušli u kuću i tako spriječili njeno rušenje, pa se inspekcija morala povući. Do rušenja nelegalno izgrađene kuće sigurno će doći i to će se učiniti kada se steknu uvjeti jer Općina Centar ne dozvoljava nastavak bespravne gradnje.

Tokom kontrole u naselju Gorica utvrđeno je da je u toku izgradnja objekta investitora F. R. koji nije pribavio potrebne dozvole, te je u skladu sa time inspektorat pokrenuo zakonom predviđene procedure. Uprkos upozorenjima investitor se oglušio i nastavio izgradnju objekta. S obzirom na to da je riječ o potpuno nelegalnom objektu, a nakon provedenog postupka inspektorata, Općina Centar je izdala nalog za uklanjanje građevine koje će biti izvršeno 5. septembra 2019. godine, saopćeno je prilikom najave rušenja kuće iz Općine Centar.

Općina Centar se, kažu, snažno zalaže za urbanizaciju i izgradnju, ali upućuju apel svim investitorima da prije bilo kakvog početka radova pribave potrebne saglasnosti, te da se u toku izgradnje pridržavaju izdatih dozvola.