O procesu izrade prijedloga amandamana prisutnim građanima govorio je zastupnik Predrag Kojović, dok su o sadržaju prijedloga amandamana govorili zastupnik Damir Arnaut i zastupnica u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Sabina Ćudić. 

Kako je rečeno, prijedlogom amandmana II, III, IV i V na Ustav BiH umjesto dosadašnjeg tročlanog Predsjedništva BiH predviđen je izbor predsjednika i potpredsjednika BiH, koji bi se birali posredno, u Parlamentarnoj skupštini BiH, i imali bi značajno manja ustavna ovlaštenja. Amandmanima je predviđeno da se suštinska ovlaštenja trenutnog Predsjedništva BiH u oblasti spoljne politike, imenovanja ambasadora, imenovanja Upravnog odbora Centralne banke BiH, te oblasti odbrane i komandovanja Oružanim snagama BiH prebacuju na Vijeće ministara BiH. 

Ovim prijedlogom amandmana predviđa se, kako je rečeno, uvođenje jednodomne Parlamentarne skupštine BiH, bez sadašnjeg Doma naroda PSBiH. Po ovom prijedlogu, Parlamentarna skupština BiH imala bi predsjedavajućeg i zamjenika i sastojala bi se od 66 zastupnika, od kojih bi dvije trećine bilo birano sa teritorije Federacije BiH, a jedna trećina sa teritorije Republike Srpske. Bio bi zadržan princip donošenja odluka koji uključuje entitetsku većinu, kao i princip zaštite vitalnog nacionalnog interesa. 

Ovim prijedlogom amandamana bile bi, kako je naglašeno, provedene presude Evropskog suda za ljudska prava i ukinuta diskriminacija, budući da bi Ostali dobili jednaka prava u odnosu na predstavnike tri naroda u BiH. Predviđeno je da nosioci četiri ključne funkcije u državi budu predstavnici tri naroda i Ostalih. 

Kazano je i to da je ovaj prijedlog amandmana na Ustav BiH predstavljen u 18 ambasada i diplomatskih predstavništava stranih država u BiH, te najavljeno da će uskoro biti prezentovan i u Berlinu, Londonu, Briselu i Vašingtonu. 

Ustavnopravna komisija Zastupničkog doma PSBiH na sjednici održanoj 25. oktobra 2021. godine utvrdila je usaglašenost sa Ustavom BiH i pravnim sistemom BiH i prihvatila principe prijedloga amandmana II, III, IV i V na Ustav Bosne i Hercegovine, navodi se u saopćenju Sektor za odnose s javnošću Parlamenta BiH.