Kako je podsjetio Orhan Sejdinoski, koji je penzionisan 30. septembra prošle godine, broj radnika tog preduzeća koji su zaključno s 30. junom ove godine penzionisani, ali kao ni oni ne mogu ostvariti pravo na penziju, već se popeo na 60-ak osoba.

- Iako imamo puni radni staž od 40 godina, još nismo ostvarili pravo na penziju. Rudnik nam je uplatio naknade za PIO/MIO, a ostala potraživanja prema nezaposlenim nisu uplatili - kaže Sejdinoski, koji napominje da zbog toga Porezna uprava Federacije BiH "ne dozvoljava da se obrazac dostavi PIO-u i da im se izdaju rješenja za penzije".

Napominje kako su i uplatu doprinosa ishodili u sudskom procesu koji je riješen i njihovu korist.

Emina Dračić ističe kako im se zdravstvene knjižice ovjeravaju uz napomenu kako su "penzioneri na čekanju", a posebno ih žalosti činjenica da su se, u vrijeme kada je od strane JP EPBiH izvršena konsolidacija rudnika, odricali dijela plaća i drugih naknada, ali i da su radili bez penzije.

- Taj iznos nije bio ispod 20.000 KM po jednom radniku. Konkretno, ja sam se odrekla više od 20.000 KM da bi rudnik opstao i da bih ja mogla svoju penziju dočekati. Oni koji se nisu bili odrekli, imali su mobing - ističe Dračić, koja dodaje da su o svom statusu informirali i Vladu FBiH.

Štrajk glađu počelo je 15-ak bivših penzionera, koji najavljuju da će im se tokom dana priključiti još nekoliko kolega.