Suština prijedloga zastupničke grupe "Zajedno za BiH" je da potpredsjednika predlaže klub ili grupa sa najviše mandata iz reda tog konstitutivnog naroda, čime bi se, primjera radi, spriječila mogućnost da SNSD imenuje predstavnika Bošnjaka na mjesto potpredsjednika, što je trenutno slučaj.

Predloženi amandman podrazumijeva izmjene člana 19. na način da Narodna skupština, umjesto trenutno propisane odredbe prema kojoj bira "dva do četiri potpredsjednika", vrši izbor "tri do četiri potpredsjednika".

Postojeći Poslovnik također propisuje da se jedan potpredsjednik bira iz reda najbrojnije opozicione stranke, pri čemu odlučujući kriterij prilikom njegovog izbora nije pripadnost konstitutivnom narodu, ako je ona zadovoljena izborom predsjednika i ostalih potpredsjednika. Zastupnici grupe "Zajedno za BiH" predlažu da se formulacija "ako je zadovoljena izborom predsjednika i potpredsjednika" izbriše, te da se umjesto nje uvrsti formulacija "i dva potpredsjednika iz reda konstitutivnih naroda, kod kojih izborom predsjednika nije zadovoljen kriterij pripadnosti konstitutivnom narodu kao odlučujući".

- Dodaje se novi stav koji glasi: "Dva potpredsjednika se biraju iz reda konstitutivnih naroda, kod kojih izborom predsjednika nije zadovoljen kriterij pripadnosti konstitutivnom narodu kao odlučujući, na prijedlog zastupničkog kluba ili zastupničke grupe najbrojnije zastupljene zastupnicima iz reda tog konstitutivnog naroda" – kazao je Bratić.

Predlaže se i izmjena stava četiri, koji glasi: "Prijedlog i izbor potpredsjednika Narodne skupštine vrši se prema odredbama ovog poslovnika koje se odnose na izbor predsjednika Narodne skupštine", a zastupnici grupe "Zajedno za BiH" predlažu da se iza riječi "prijedlog i izbor" doda formulacija "potpredsjednika iz reda najbrojnije opozicione stranke u Narodnoj skupštini i izbor potpredsjednika Narodne skupštine iz reda konstitutivnih naroda kod kojih izborom predsjednika nije zadovoljen kriterij pripadnosti konstitutivnom narodu kao odlučujući.

- Mi želimo da vjerujemo da su predložene izmjene i dopune ovog Poslovnika o radu stvarno u dobroj namjeri i da se osigura da i opozicija i pozicija imaju svoje mjesto, a mi smatramo da bi time kao predstavnici bošnjačkog naroda trebali da imamo mogućnost da predlažemo predstavnika koji će predstavljati izvorne politike, kako ispred bošnjačkog, tako i ispred srpskog i hrvatskog naroda, a ne da birani predstavnici, konkretno sada na pozicijama potpredsjednika Narodne skupštine, budu eksponenti politika stranaka iz kojih dolaze – izjavio je Bratić.

Poručio je da će odnos ostalih zastupnika prema ovim amandmanima opredijeliti grupu "Zajedno za BiH" da li će glasati ili ne za usvajanje Prijedloga Poslovnika.