Prema riječioma Armana Šarkića, glasnogovornika Domova zdravlja KS, radi se samo sa pacijentima za koje ljekar procijeni da je stanje akutno.

- Najkraće rečeno, za sve što ulaskom u dom zdravlja donosi više štete nego koristi, ljudi ne trebaju da ulaze. Moramo reducirati kontakte, a kad je stanje urgentno, a to procjenjuju ljekar i medicinska sestra - ne pacijent, u redovnoj proceduri će primiti ono što mu je potrebno – kazao je Šarkić.

Objasnio je da je u takvim slučajevima prije odlaska ljekaru neophodno telefonski se konsultovati sa doktorom opće prakse.

- Telefon je sada zlatno pravilo i izričito telefonski kontakt, naročito za one koji imaju epidemiološku vezu sa koronavirusom. To se posebno na njih odnosi, ali i na hronične bolesnike. Apelujemo ljude da obavezno telefonom konsultuju svog ljekara porodične medicine. Elektronska terapija i recepti se šalju prema apotekama. Vjerujem da su i apoteke maksimalno fleksibilne, pa da hronični bolesnik ne mora podići terapiju, nego može neko drugi, volonter ili neko mlađi. Sada najviše trebamo čuvati ove starije od 65 godina. Čitav sistem smo restruktuirali kako bi njih zaštitili, ali zato i njih molimo da što manje hodaju i telefonom ostvare sve što mogu ostvariti – istakao je.

Šarkić je dodao da onaj ko smatra da telefonom nije dobio adekvatnu informaciju ili pomoć, kao i oni koji zbog hitnosti stanja zaista moraju otići u dom zdravlja, prije samog ulaska u objekat mora proći trijažu.

- U krajnjoj liniji, postavljeni su trijažni šatori i tu pacijenti odmah dobiju upute da li mogu ući u dom zdravlja po trijaži ili ne, koji doktor radi i sve informacije imaju u šatoru. Dolazak u šator je filter ako čovjek baš hoće da dođe u sistem, pa da dobije dodatne informacije i ukoliko misli da telefonski nije dobio ono što mu treba. Mora se proći kroz šator, gdje se radi mjerenje temperature, dezinfekcija ruku i onda se kroz sistem ide dalje – objasnio je.

Naš sagovornik je dodao da specijalisti svoje pacijente primaju po stepenu hitnosti, te da su i oni "u funkciji pandemije".

- Određeno je da ne samo ljekari porodične medicine već i specijalisti daju svoj doprinos ili telefonskim kontaktom ili u smislu pomoći trijažnim punktovima. Čitav je fokus sistema sada na koronavirus. Sve što je kontrolno, što ne ugrožava zdravlje se odgađa. Sve ono što može ugroziti zdravlje, radi se odmah – zaključio je.